OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť OLYMPIA COMP,s.r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME ?
Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj
korektne plniť potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné
údaje.Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákaznického
vzťahu medzi Vami a spoločnosťou OLYMPIA COMP,s.r.o.. Základným
predpokladom na získanie akýchkoľvek informácii je Vaše vyjadrenie
súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi – pri objednávke
alebo pri registrácii.Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka,fakturačnú
a dodaciu adresu,telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa
spoločnosť OLYMPIA COMP,s.r.o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými
obchodnými podmienkami.

PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME ?
Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie
objednávky realizáciu dodávky,zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu
komunikáciu s Vami.Ďalej na marketingové účely OLYMPIA COMP,s.r.o.
a k tvorbe rozličných štatistík,ktoré sú však využívané len na interné účely.
Spoločnosť OLYMPIA COMP,s.r.o. sa zároveň zaväzuje,že Vaše osobné
údaje nebudú vydané tretím stranám .

AKO SA DÁ ZMENIŤ,AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ SVOJE
OSOBNÉ ÚDAJE ?
Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať
po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na
e-mail info@obuvolympia.sk . Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka
budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť ich nebude ďalej
spracovávať.
Ak si neželáte naďalej dostávať newsttler od obuvolympia.sk, odber
noviniek môžete zrušiť kliknútim na ,,odhlásenie´´ v dolnej časti newsttlera.
Spoločnosť OLYMPIA COMP,s.r.o. si za prevedenú službu neúčtuje
žiadny poplatok.

KOMU ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME
Vaše osobné údaje nezverejňujeme,nesprístupňujeme,neposkytujeme
žiadnym iným subjektom s výnimkov kurierskej spoločnosti ktorá
prepravuje požadovaný tovar.Údaje spracováva táto spoločnosť na
základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom,pri tom dodržiava
všetky potrebné bezpečnostné,technické a organizačné opatrenia,aby
Vašim osobným údajom poskytla požadovanú ochranu.

ČO SÚ COOKIES A AKO ICH VYUŽÍVAME?
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží
sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť
OLYMPIA COMP,s.r.o. cookie súbory s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu
návštevu na stránke www.obuvolympia .sk. Nepoužívame ich na uloženie
Vašich osobných informácii a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a
taktiež sa informujeme ,či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme,
aký tovar na internete nakupujete a môžeme Vám ponúknúť produkt,
ktorý hľadáte s akciovou cenou napr.prostredníctvom newsttleru.
Súbory cookies môžete odmietnúť alebo v prípade potreby vymazať.
Pokyny,ako to urobiť nájdete v sekcii ,,Pomocník´´ Vášho webového
prehliadača.

ZÁVERČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára
potvrdzujete,že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov
a že ich v celom rozsahu príjimate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom
internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste
zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom
rozsahu akceptujete.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01 10 2018.